Projecten

Soms moet er meer gebeuren om posities veilig te stellen. Wij zijn u ook graag van dienst bij:

• recovery
Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen heeft de financier het recht om de overeenkomst te ontbinden. Dit betekent dat men afstand zal moeten doen van een gepaald product. Na inname en veiligstellen van het onderpand wordt deze zo spoedig mogelijk naar de opdrachtgever getransporteerd. Mocht de contractant niet mee willen werken, zullen wij verlof aanvragen bij de voorzieningenrechter om beslag te mogen leggen.
• risico-analyse
Hoe is het betaalgedrag van uw debiteuren? Wat is de gemiddelde betalingstermijn? Waar zitten uw financiële risico’s? Wij geven u –na gedegen onderzoek en een persoonlijk gesprek- graag antwoord op deze vragen. Dankzij de analyse krijgt u inzicht in de sterke punten, maar ook de punten die voor verbetering vatbaar zijn.

T 0320-258117 / Contactformulier / E-mail ons / www.saspro.nl