Juridische diensten

Juridische Diensten
Soms is uw vordering niet minnelijk te incasseren en zijn rechtsmaatregelen nodig. Wij informeren u op heldere wijze over de verschillende mogelijkheden. Hierin zijn wij realistisch. Wij benoemen ook de eventuele knelpunten. In het minnelijk traject maken wij al conceptdagvaardingen en faillissementsrekesten. Deze wijken weinig af van de definitieve versies die in rechte worden aangebracht en onherroepelijk zijn. De (concept) dagvaardingen, faillissementsrekesten steunvorderingen leggen maximale druk op uw debiteur.

Wij kunnen:

  • dagvaardingen opstellen
  • dagvaarden via een deurwaarder uit laten brengen
  • het juridisch proces begeleiden tot de toewijzing van het vonnis
  • helpen bij uitwinnen van het vonnis o.a. door begeleiding en monitoring van het executietraject
  • steunvorderingen zoeken voor een faillissementsrekest
  • faillissement aanvragen
  • vorderingen bij de curator indienen bij een faillissement
  • zorgen dat uw vordering niet verjaart

Wij adviseren u graag.
T 0320-258117 / Contactformulier / E-mail ons / www.saspro.nl