Disclaimer

Disclaimer & Privacyverklaring

Disclaimer

De informatie op deze website heeft SAS Pro Incasso & Creditmanagement (verder te noemen SAS Pro) zorgvuldig  samengesteld. Het geeft inzicht in de producten en diensten van SAS Pro. SAS Pro aanvaard geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade ten gevolge van het gebruik van informatie op deze website of de onmogelijkheid om deze website  te gebruiken.

Het intellectuele eigendomsrecht op deze website ligt bij SAS Pro. Het is verboden om informatie van de website  door te sturen, te kopiëren, te verveelvoudigen danwel te verspreiden. Evenmin is het toegestaan de informatie van deze site openbaar -hetzij tegen betaling, hetzij om niet – beschikbaar te stellen aan andere partijen.

Op de mogelijke links  die op de website van SAS Pro verwijzen naar internetpagina’s van derden die niet onder SAS Pro vallen, heeft SAS Pro geen invloed. Op de inhoud van die pagina’s aanvaard SAS Pro daarom geen enkele aansprakelijkheid op het gebruik danwel de gevolgen daarvan.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van SAS Pro Incasso & Creditmanagement,  op het gebruik van de contactformulieren en het uitvoeren van werkzaamheden.

Bij het aanbieden van de informatie op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan SAS Pro onder andere verschillende bevragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

SAS Pro Kan werkzaamheden niet uitoefenen zonder verwerking van bepaalde persoonsgegevens. Het zorgvuldig verwerken van deze gegevens is van belang  en SAS Pro doet het nodige om er voor te zorgen dat dit zorgvuldig en volgens wettelijke bepalingen (AVG) gaat.

Onze opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor haar eigen gegevens. SAS Pro zal als verwerker deze gegevens verwerken. SAS Pro hecht waarde aan de persoonsgegevens die verwerkt worden en  neemt daarom passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik, verlies danwel diefstal.

SAS Pro verwerkt persoonsgegevens om:

  • Tot incasso van door onze relaties uit handen gegeven vorderingen te komen;
  • Door middel van onze diensten een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering, het minimaliseren van betalingsrisico’s en andere problematische schuldsituaties bij betrokkenen;
  • reacties via de online beschikbare contactformulieren snel en gemakkelijk te laten verlopen.

SAS Pro verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden. Het is mogelijk dat SAS Pro de gegevens ter beschikking kan stellen aan derden die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen, zoals deurwaarders. Indien vereist door de AVG heeft SAS Pro met derden verwerkersovereenkomsten gesloten.